fbpx
KOMPLEKSOWE USŁUGI REKLAMOWE
Polityka prywatności
Oceń tę stronę

Polityka prywatności i bezpieczeństwa agencji ROD

Usługi oferowane przez ROD są w pełni komercyjne. Kwestie związane z Twoją prywatnością i bezpieczeństwem są dla nas istotne i dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zapewnić im ochronę.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejsza polityka prywatności bezpieczeństwa określa warunki korzystania z usług agencji reklamowej ROD ANASTAZJA MAŁYSKA.

2. Polityka prywatności i bezpieczeństwa agencji ROD określa:

przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz poufność tych danych (§ 2)

zabezpieczenia usług hasłem, kodem pin (§ 3)

tworzenie kopii bezpieczeństwa zasobów (§ 4)

zabezpieczenia antyspamowe, ochrona antyspamowa, autoryzacja poczty wysyłanej (SMTP) (§ 5)

prawa autorskie do przechowywanych zasobów (§ 6)

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz poufność tych danych
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest ROD ANASTAZJA MAŁYSKA, ul. Nałęczowska 25, 20-701 Lublin, powiat Lublin, woj. LUBELSKIE o numerach identyfikacyjnych NIP: 7141981794, REGON: 431748785.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez ROD w celu świadczenia Usług, obsługi procesu Rejestracji oraz w celu zawarcia i wykonywania umów o usługi i obsługi reklamacji.
3. Dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody przez Klienta mogą być przetwarzane przez inne podmioty współpracujące z ROD, w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania usług przez ROD.
4. Każdy Klient ma prawo dostępu do informacji o podanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu bezpośrednio do ROD.
5. Zakładając konto w sieci usług ROD możesz być pewien, że Twoje dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone. Twoje dane są używane wyłącznie do celów księgowych oraz związanych z prowadzeniem zamówionych usług. Nie udostępnimy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Użytkownicy kont w sieci usług ROD mogą być umieszczani na naszych listach referencyjnych, o ile nie wyrażą sprzeciwu. Informacje o Kliencie w spisie referencji obejmują tylko i wyłącznie adres internetowy serwisu , nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby, oraz ewentualnie adres siedziby (wyłącznie firmowi Klienci), np. w postaci „http://www.TwojaFirma.waw.pl – Firma Referencje”.
6. ROD pobiera automatycznie dane techniczne Klienta, w tym: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron www. Dodatkowo ROD może przetwarzać dane eksploatacyjne i informacje o lokalizacji urządzenia Klienta za pomocą, którego następuje dostęp do usług ROD. Klient wyraża na rzecz ROD zgodę na dostęp do danych przechowywanych na serwerach udostępnianych Klientowi przez ROD, podczas wykonywania czynności technicznych oraz administracyjnych na serwerach udostępnianych Klientowi przez ROD, w tym powierza przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych przechowywanym na dysku serwera udostępnionego Klientowi przez ROD, o ile do przechowywania takiego zbioru danych dojdzie wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi przez ROD, w szczególności w zakresie kopiowania zbioru danych oraz innych danych po zakończeniu świadczenia usługi. ROD gwarantuje, iż dane oraz dane osobowe przechowywane na serwerze nie będą udostępnianie osobom trzecim, ani wykorzystywane, czy przetwarzane przez ROD dla własnych celów, z wyjątkiem sytuacji gdy ich udostępnienie następuje w wykonaniu obowiązku przewidzianego przepisami prawa.

Zgodnie z obowiązującym prawem, na żądanie uprawnionych organów (prokuratura, Policja) każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji.

§ 3. Zabezpieczenia usług hasłem, kodem pin
1. Każda usługa uruchamiana w ROD zabezpieczana jest hasłem lub kodem pin.
2. Kod pin składający się z 4-6 znaków jest jednorazowo przesyłany do Klienta, celem autoryzacji usługi.
3. Hasło składa się z min. 6 znaków i jest wybierane osobiście przez Klienta lub nadawane automatycznie przez system. W przypadku automatycznego utworzenia hasła, Klient otrzymuje potwierdzenie wraz z treścią hasła na wskazany adres e-mail, po czym jest zobowiązany do zmiany tego hasła na własne w panelu usługi ROD.
4. Nie zmienienie automatycznie utworzonego hasła otrzymanego przez niezabezpieczony program do odbioru tej wiadomości lub przechowywanie nienależycie zabezpieczonych danych dostępu do usług ROD może narazić Klienta na niepożądany dostęp do jego usług oraz ewentualne tego efekty. Następstwa takiej sytuacji mogą być rozwiązane przez Klienta lub dodatkowo zlecone ROD, w zależności od konkretnego przypadku.
5. Każdorazowo system odnotowuje próby nieautoryzowanego dostępu do usług. W razie podejrzenia włamania możesz, za naszym pośrednictwem, szybko zweryfikować, czy miało miejsce naruszenie zasad bezpieczeństwa.
6. Za pośrednictwem udostępnionych mechanizmów w panelach administracyjnych masz możliwość zmiany hasła – w każdej chwili. W przypadku zapomnienia hasła, dostępna jest procedura tworzenia nowego hasła.

§ 4. Kopia bezpieczeństwa
1. Dane na serwerach ROD podlegają tworzeniu cyklicznych kopii zapasowych (tzw. backup). Archiwizacji podlegają pliki FTP serwisów internetowych, zawartość baz danych oraz poczty e-mail. Czas przechowywania zarchiwizowanych kopii danych jest różny dla każdego pakietu hostingowego lub utrzymania serwerowego. Kopia zapasowa umożliwia szybkie przywrócenie usuniętego lub zmienionego zbioru (FTP, MySQL lub MAIL) z wybranej daty.
2. Archiwizacja danych jest prowadzona o określonych porach, tylko raz dziennie. Przywrócona kopia będzie zawierała wszystkie dane z wybranego typu FTP, MySQL lub MAIL – wyłącznie z określonego czasu, w którym był wykonany backup, natomiast aktualne dane zostaną całkowicie usunięte (bez możliwości ich powtórnego przywrócenia).
Przykładowo: jeśli wiadomość e-mail została odebrana na naszym serwerze, po sesji backupu i również została z niego usunięta przed następnym backupem – będzie niemożliwe jej odzyskanie!

§ 5. Zabezpieczenia antyspamowe, ochrona antyspamowa i autoryzacja poczty wysłanej (SMTP)
1. Serwery ROD są wyposażone w zaawansowane, stale rozbudowywane filtry antyspamowe., które odfiltrują niebezpieczne wiadomości z poczty. Filtry sprawdzają źródło nadania, w tym adres e-mail, serwer i kraj pochodzenia nadawcy oraz również analizują temat i treść wiadomości pod kątem obecności charakterystycznych dla spamu słów i zwrotów.
2. Każdy użytkownik hostingu ma możliwość również samodzielnego tworzenia własnych list adresów, domen, adresów IP, czy hostów, z których nie chce otrzymywać wiadomości – tzw. czarna lista oraz list pożądanych nadawców – tzw. biała lista. Bieżące informacje na temat polityki antyspamowej są dostępne na naszych stronach pomocy https://reklama-lublin.pl/pomoc.
3. Poczty elektroniczna utrzymywana i hostingowa przez ROD jest chroniona programem antywirusowym, który skanuje przychodzącą oraz wychodzącą pocztę pod kątem obecności robaków i wirusów. Baza sygnatur programu antywirusowego jest aktualizowana na bieżąco, aby zminimalizować możliwość otrzymania niebezpiecznych wiadomości.
4. Na serwerach pocztowych obowiązuje dla wszystkich autoryzacja poczty wysyłanej (SMTP), która uniemożliwia podszycie się i wysłanie przez ją wiadomości z Twoim adresem jako nadawca przez nasze serwery.
5. Sposób działania usługi autoryzacji oraz konfiguracji programów pocztowych opisujemy na naszych stronach pomocy https://reklama-lublin.pl/pomoc.
Autoryzacja SMTP nie zabezpiecza przed możliwością wysłania listu z Twoim adresem e-mail jako NADAWCA poprzez inne serwery pocztowe. Wielu administratorów zabezpiecza swoje serwery przed brakiem autoryzacji, jednak nadal są serwerownie i komputery, które nie zabezpieczają należycie przed takimi nadużyciami, pozwalając na nieautoryzowane użycie adresu e-mail jako nadawcy.

Potrzebujesz zrealizować ciekawy projekt? Chcesz otrzymać szczegółowe informacje, czy dowiedzieć się jak wygląda współpraca?
Skontaktuj się z nami, jesteśmy do Twojej dyspozycji.
infolinia 48 81 311 50 27
biuro@reklama-lublin.pl
Wyceny indywidualne i nietypowe usługi 48 698 00 00 91
Kontakt telefoniczny jest dostępny:
Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00
pomoc techniczna