fbpx
KOMPLEKSOWE USŁUGI REKLAMOWE

Regulamin agencji ROD

Preambuła
Regulamin określa warunki korzystania z usług agencji reklamowej ROD oraz zasady funkcjonowania witryny www.reklama-lublin.pl
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług agencji reklamowej ROD ANASTAZJA MAŁYSKA-ZALEWSKA, ul. Nałęczowska 18 lok.29, 20-701 Lublin, powiat Lublin, woj. LUBELSKIE o numerach identyfikacyjnych NIP: 7141981794, REGON: 431748785. Zwanej dalej jako ROD.

2. Niniejszy regulamin określa:

warunki korzystania z usług ROD oraz przyjmowania prac do realizacji (§ 2)

zasady kalkulacji cen usług / produktów (§ 3)

zasady akceptacji projektów wykonanych przez ROD lub dostarczonych przez Klienta (§ 4)

zasady dotyczące zarządzaniem danymi Klienta (§ 5)

warunki udzielania reklamacji oraz dokonywania zwrotów / wymian, unieważniania transakcji (§ 6)

zakres odpowiedzialności ROD (§ 7)

§ 2. Warunki korzystania z usług ROD oraz przyjmowania prac do realizacji
1. Korzystanie z usług ROD oznacza akceptację niniejszego regulaminu i wszystkich zasad w nim zawartych oraz akceptację polityki prywatności, polityki plików cookies firmy.
2. Kontakt elektroniczny z pomocą techniczną jest dostępny całą dobę – 24/7/365.
3. Kontakt z biurem ROD jest dostępny w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00. Godziny pracy mogą ulec czasowej lub stałej zmianie, o czym poinformujemy na stronie internetowej www.reklama-lublin.pl o takiej zmianie (najpóźniej niż 1 dzień przed planowaną zmianą).
4. Złożenie zamówienia przez Klienta może nastąpić poprzez:
4.1. złożenie zamówienia na naszym sklepie www.rod.biz.pl
4.2. wiadomość e-mail
4.3. kontakt telefoniczny / skype (wówczas samo potwierdzenie złożenia zamówienia jest przeprowadzane poprzez wiadomość e-mail).
5. Przyjęcie zamówienia złożone przez Klienta jest każdorazowo potwierdzane przez ROD.
6. Produkty wytwarzane na indywidualne zamówienie Klienta, w większości przypadków są wykonywane po wpłacie Klienta za wykonanie produktu.

§ 3. Zasady kalkulacji cen usług / produktów
1. Wyceny indywidualne wykonywane są najszybciej jak to jest możliwe, zwykle do 24h roboczych. Jednak niekiedy ze względu konieczność kontaktu z dostawcą / producentem podzespołów lub licencji czas wyceny może zostać wydłużony do kilku dni roboczych od daty złożenia zapytania ofertowego.
2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług / produktów, całkowity koszt projektu i ewentualny koszt dostawy oraz przybliżony termin realizacji.
3. Prosty projekt (jednolite tło i wyśrodkowane napisy) są nieodpłatne – informacja każdorazowo potwierdzana przez ROD.
4. Koszt projektu jest zależny od stopnia jego skomplikowania. Koszt projektu obliczany jest z uwzględnieniem czasu potrzebnego na jego realizację, potrzebnych licencji, użytych technologii oraz trybu realizacji (normalna / express / pakiet pomoc premium).
5. Jeżeli kalkulacja nie uwzględnia kosztu projektu, wyłącznie dla stałych Klientów z podpisaną umową na e-opiekę, rozliczenie następuje po wykonaniu projektu w oparciu o czas poświęcony na wykonanie projektu i stawkę godzinową.
6. Ceny w wycenach są kwotami NETTO. Należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%.
7. Wycena jest ważna 14 dni od daty przesłania przez pracownika ROD, o ile nie jest zaznaczone inaczej w treści wyceny. Po tym terminie, przedstawiona kalkulacja może ulec zmianie.
8. ROD zastrzega sobie prawo do podniesienia kosztu projektu wycenionego, jeżeli jego wykonanie wymaga od ROD użycia nieprzewidzianych licencji, technologii lub wzrasta stopień skomplikowania – w stosunku do przedstawionych wytycznych Klienta w zamówieniu do wyceny. Ostateczna cena kosztu dodatkowego określana jest przez ROD przed jego naliczeniem oraz przed rozpoczęciem dodatkowych prac, zakupem dodatkowych licencji do realizacji projektu ze zmienionymi wytycznymi.
9. Rozpoczęcie pracy nad projektem następuje po akceptacji ceny projektu (i ewentualnej opłaty dodatkowej), poprzez potwierdzenie e-mail przez Klienta (z adresu firmowego lub prywatnego).
10. W wyjątkowych sytuacjach, ROD zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych. Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

§ 4. Zasady akceptacji projektów wykonanych przez ROD lub dostarczonych przez Klienta
1. Termin realizacji jest każdorazowo podawany, dla konkretnej realizacji – od 24h.
2. Akceptacje projektu zleconego do druku lub nowe zlecenie realizacji materiału reklamowego jest przyjmowane do godziny 11:00, jako zamówienie z danego dnia roboczego. Zlecenia zaakceptowane / przesłane po godzinie 11:00 danego dnia roboczego są traktowane jako zaakceptowania na następny dzień roboczy.
3. Akceptacje projektu zleconego do druku lub nowe zlecenie realizacji materiału reklamowego zgłoszone w dni wolne od pracy będą traktowane jako przysłane do godziny 11:00 pierwszego dnia roboczego, po dniach wolnych.
4. Projekty graficzne dostarczone przez Klienta, przeznaczone do druku prosimy przesyłać w skali 1:1, kolorystyka CMYK, czcionki zapisane w krzywych, formaty: JPG, PNG, TIFF, PDF, AI, EPS. Pracujemy na oprogramowaniu Adobe, nie przyjmujemy plików w rozszerzeniu CDR.
5. Projekty graficzne dostarczone przez Klienta: ROD nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Klienta.
6. Projekty graficzne wykonane przez ROD dla Klienta: materiały graficzne i treściowe do wykonania projektu są dostarczane przez Klienta lub wskazywane przez niego jest miejsce ich przechowywania. Na dodatkowe zlecenie Klienta mogą zostać wykonane treści oraz zakupione licencje / stworzony materiał graficzny (zdjęcia, ilustracje).
7. Projekty graficzne wykonane przez ROD dla Klienta: Akceptacja projektu przez Klienta powinna zostać wyraźnie zgłoszona, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres pracownika ROD.
8. Projekty graficzne wykonane przez ROD dla Klienta: ROD nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu ROD przez Klienta.
9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści, czy formy dostarczonych materiałów lub projektów oraz projektów wykonywanych na zlecenie Klienta, w tym także za wszelkie naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich.
10. Kolory wyświetlane na monitorach mogą odbiegać od rzeczywistych barw na realizacjach, wynika to z sposobu i ustawień wyświetlania obrazu na monitorach.

§ 5. Zasady dotyczące zarządzaniem danymi Klienta
1. Wysyłając wiadomość poprzez formularze na naszej stronie www.reklama-lublin.pl lub bezpośrednio ze swojej skrzynki pocztowej na nasze adresy e-mail, zgadzasz się na wykorzystanie przekazanych nam danych do realizacji odpowiedzi na otrzymaną wiadomość.
2. Na witrynie www.reklama-lublin.pl ograniczamy zbieranie informacji o Klientach do koniecznego minimum wymaganego do realizacji kalkulacji oraz sprzedaży produktów / usług.
3. Dane podawane w korespondencji z ROD, co obejmuje m.in. dane firmowe, osobowe oraz adres e-mail i numer telefonu, nie są udostępniane żadnym osobom trzecim i służą jedynie do realizacji zamówień Klientów oraz przesyłaniu informacji o produktach i promocjach.

§ 6. Warunki udzielania reklamacji oraz dokonywania zwrotów / wymian, unieważniania transakcji
1. Każdy Klient, który złożył zamówienie może złożyć reklamację.
2. Reklamację można złożyć pisemnie na adres biura ROD, bądź elektronicznie na adres biuro@reklama-lublin.pl
3. Zgłaszając reklamację prosimy o zawarcie: danych zamawiającego, numer i datę zamówienia reklamowanego oraz każda reklamacja powinna zawierać pełny opis i prezentację zdjęciową niezgodności wraz ze szczegółami w stosunku do zamówienia.
4. Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrzona indywidualnie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
5. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.
6. Termin zgłoszenia reklamacji: reklamacje można złożyć do 14 dni od przekazania realizacji zamówienia Klientowi. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.
8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych oraz inne wynikające z niewłaściwego użytkowania, powstałe po odebraniu realizacji przez Klienta nie będą rozpatrywane oraz nie podlegają zwrotom lub wymianom.
9. Kolory, kształty, wygląd oraz jakość nadruków niektórych produktów, w danym nakładzie czy różnych zamówieniach mogą w nieznacznym stopniu się różnić od siebie i projektów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do małych odstępstw od parametrów zleconych w zamówieniu. Taka sytuacja wyniki ze specyfiki niektórych materiałów oraz technologii, m.in. brak idealnej powtarzalności materiałów plastikowych, co powoduje inną chłonność barwników i nieidealną powtarzalność tekstury.
10. Zakupione produkty / usługi wykonywane indywidualnie pod zamówienie Klienta, zgodnie z prawem nie polegają możliwości zwrotu lub wymiany.
11. Rezygnacja z zamówienia na produkty / usługi bezinwazyjnej, czyli takie które nie zostały poddane jakimkolwiek indywidualnym pracom przez ROD, na zlecenie Klienta:
11.1. Klient ma prawo do rezygnacji na każdym etapie współpracy z produktu lub usługi bezinwazyjnej, bez podawania przyczyny.
11.2. Po dokonaniu zamówienia Klient ma prawo do zwrotu, wymiany produktu lub usługi bezinwazyjnej w terminie do 30 dni licząc od momentu otrzymania produktu lub usługi bezinwazyjnej.
121. Rezygnacja z zamówienia na indywidualnie wykonane produkty lub usługi pod zlecenie Klienta:
12.1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia jedynie przed przyjęciem do realizacji zleconego zamówienia na indywidualnie wykonanie produktu lub usługi, poprzez przysłanie pisemnej rezygnacji na adres biura ROD lub wiadomości e-mail na adres biuro@reklama-lublin.pl.
12.2. Z chwilą rozpoczęcia realizacji, rezygnacja z zamówienia nie jest już możliwa, ponieważ produkt / usługa jest wykonywana indywidualnie pod Klienta, także nie polega prawu do zwrotu lub wymiany.
12.2. W sytuacji, gdy zamówienie na indywidualnie wykonane produkty lub usługi zostało podzielone przy wycenie na etapy realizacji, opłatom podlegają tylko te etapy które zostały zlecone i rozpoczęte przed rezygnacją pisemną Klienta.

§ 7. Zakres odpowiedzialności ROD
1. ROD nie ponosi odpowiedzialności za:
1.1. błędne treści, niepoprawne materiały graficzne oraz inne nieprawidłowości w projektach wydruków, które zostały poprawnie zrealizowane, zgodnie z zaakceptowanymi podglądami przez Klienta.
1.2. jakiekolwiek nieprawidłowości w projektach wydruków, które zostały poprawnie zrealizowane, zgodnie z projektami dostarczonymi przez Klienta.
1.3. opóźnienia w realizacji produktów reklamowych, które powstały z powodu nieterminowej dostawy materiałów przez firmy podwykonawców lub dostawców oraz na skutek innych czynników zewnętrznych, niezależnych od ROD.
1.4. opóźnienia w terminie realizacji spowodowane późniejszym dostarczeniem materiałów przez Klienta lub jego akceptacji.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Przesłanie zapytania do wyceny, złożenie zamówienia w ROD oznacza akceptację niniejszego regulaminu, wraz z wszystkimi jego punktami.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.
3. ROD zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.reklama-lublin.pl

Regulamin z dnia 11.01.2016