Najczęstsze błędy w projektach graficznych
KOMPLEKSOWE USŁUGI REKLAMOWE
PomocNajczęstsze błędy w projektach graficznych

Najczęstsze błędy w projektach graficznych

Najczęstsze błędy w projektach graficznych
Oceń tę stronę

 1. Niezgodność projektu z zamówieniem

  Przysłany plik ma inne parametry, aniżeli podane w zamówieniu.
  Wymiary projektu, ilość stron oraz dodatkowo rodzaj uszlachetnienia muszą zgadzać się ze złożonym zamówieniem.

  pomoc Rozwiązanie: Przyślij poprawny plik lub skontaktuj się w celu zmiany zamówienia.

 2. Brak spadów:

  Projekt ma tło niepowiększone o bezpieczny spad, w wyniku czego po docięciu materiału po wydruku mogą być widoczne białe, niezadrukowane krawędzie ? unikniesz tego stosując spady.

  pomoc Rozwiązanie: Rozciągnij tło projektu o 2mm w każdą stronę, poza krawędź projektu.

 3. Zbyt mały margines:

  Plik zawiera elementy nachodzące na linię cięcia – istotne elementy projektu muszą być umieszczone za bezpiecznym marginesem 3mm od krawędzi wymiaru/linii cięcia.

  pomoc Rozwiązanie: Odsuń teksty, logo lub inne elementy, które chcesz aby pozostały w całości na realizacji.
           Każdy element projektu zostanie wydrukowany, także NIE rób ramek, linii wyznaczających brzeg projektu.

 4. Teksty niezamienione na krzywe:

  Projekt zawiera niesformatowany tekst, w edytowalnych czcionkach. Ze względu na ogromną ilość dostępnych czcionek nie mamy możliwości posiadania ich wszystkich. Co przy próbie otworzenia pliku na systemie, który nie ma takiej czcionki zainstalowanej będzie skutkować zmianą na czcionką zastępczą, która była by wydrukowana na realizacji. Dlatego wszystkie czcionki w projekcie muszą być zamienione na krzywe, aby nie dochodziło do przypadkowych podmian.

  pomoc Rozwiązanie: Zmień wszystkie czcionki na krzywe.
           Jeśli przysyłasz projekt do druku w PDF, nie musisz zmieniać czcionek na krzywe, lecz wystarczy, że osadzisz czcionki w pliku podczas zapisywania.

 5. Kolorystyka projektu:

  Projekt do druku musi być w kolorystyce CMYK. Nie zalecamy stosowania innych trybów kolorystycznych, ze względu na powstające różnice odcieni kolorów przy konwersji pomiędzy przestrzeniami, np: RGB do CMYK. Drukarnia nie bierze odpowiedzialności za różnice kolorystyczne powstałe w wyniku nieprawidłowo użytych skali kolorystycznych.
  Aby osiagać prowidłowe zabarwienie zapoznaj się z dopuszczalnymi wartościami nasycenia oraz stosuj sprawdzone kombinacje, przykładowo głęboka czerń dla grafik / tła to C30 / M30 / Y30 / K100.
  Natomiast dla tekstów 8-12 pkt, najlepszym i czytelnym kolorem wypełnienia będzie nasycenie C0 / M0 / Y0 / K100.

  pomoc Rozwiązanie: Zmień kolorystykę na CMYK oraz sprawdź nasycenie barw dla koloru czarnego.

Twoja odpowiedź

18 + 17 =